Małopolski Klaster Turystyczny Beskid
10.12.2012

Małopolski Klaster Turystyczny Beskid skupia wokół siebie podmioty chcące nawiązać współpracę w ramach wspólnego programu rozwoju regionu, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej autonomii poszczególnych uczestników. Tworzymy warunki do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu turystycznego w regionie poprzez budowę procesów współpracy w zakresie innowacyjnych technologii i rozwiązań organizacyjnych, które umożliwią efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo – badawczych oraz instytucji otoczenia życia gospodarczego a także władz lokalnych i regionalnych działających w tej branży. Klaster pozostaje otwarty na nowych członków , którzy mogą do niego dołączyć po spełnieniu wymogów formalnych zawartych w regulaminie Klastra.Facebook